zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ogoszenia parafialne

Ogoszenia parafialne odczytywane na niedzielnych Mszach w. zamieszczane s na stronie internetowej w póxniejszej kolejnoci.

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 15 stycznia 2017 r.

17.01.2017

1. Dzisiaj po Mszy w. o godz. 12.30 Spotkanie dla dzieci klas IV i V przed Uroczystoci Odnowienia Przyrzecze Chrzcielnych.

2. Równie髒 dzisiaj po Mszy w. o godz. 12.30 w sali teatralnej wystawione zostan Jaseka w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoy Podstawowej 驍ywioy. Zapraszamy na to spotkanie mae dzieci.

3. W rod rozpoczynamy Tydzie Modlitw o Zjednoczenie Chrzecijan. Poniewa髒 proces oddalania si i kumulowania wzajemnej niechci pomidzy chrzecijanami ró髒nych wyzna trwa wiele wieków, dlatego i powrót do jednoci jest bardzo trudny. Tym gorcej wic modlimy si o uzdrowienie serc z wielowiekowych uprzedze, zranie i krzywd wzajemnych oraz o bogosawiestwo Bo髒e dla dziaa zmierzajcych do przywrócenia penej jednoci wród chrzecijan.

4. W czwartek 19 stycznia o godz. 12.00 odbd si obchody 72 Rocznicy Zbrodni na Piaskach. Spotkanie rozpocznie si przy pomniku na Piaskach. Wicej informacji o obchodach na tablicy ogosze.

5. W czwartek o godz. 18.00 kolejna Msza w. za Ojczyzn. Prosimy równie髒 o przybycie delegacji z pocztami sztandarowymi.

6. W najbli髒sz sobot w sali teatralnej od godz. 13.00 odbdzie si mierzenie dzieci w celu przygotowania alb dla dzieci Pierwszokomunijnych. Klasy poczwszy od IIA przychodz co pó godziny.

7. W najbli髒sz sobot 21 stycznia odbdzie si spotkanie opatkowe dla wspólnot modlitewnych istniejcych przy naszej parafii. Spotkanie rozpocznie si adoracj Najwitszego Sakramentu o godz. 15.00. O godz. 16.00 Msza w. a po niej Agapa w domu parafialnym. Tegorocznej uroczystoci przewodniczy bdzie ks. Jerzy Basaj, Dyrektor Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce. Serdecznie zapraszamy czonków stowarzysze oraz wszystkich chtnych do udziau w naszym modlitewnym i radosnym spotkaniu.

8. Za tydzie w niedziel 22 stycznia odbdzie si w naszej parafii Niedziela Maryjna. Ksidz Dyrektor Jerzy Basaj bdzie gosi kazania o Cudownym Medaliku. Po Mszach w. ka髒dy bdzie mia mo髒liwo przyjcia Cudownego Medalika.

9. Równie髒 za tydzie w niedziel: - III Bieg Powstania Styczniowego w Kucharach 驍ydowskich. Wicej informacji o biegu na plakatach - o godz. 15.30 w naszej wityni XIX Koncert Kold i Pastoraek w wykonaniu Modzie髒owej Orkiestry Dtej w Posku wraz z solistami scen warszawskich. Serdecznie zapraszamy. - po Mszy w. o godz. 17.30 Nabo髒estwo do Bo髒ego Miosierdzia.

10. Trwaj w dalszym cigu zapisy do modlitwy ró髒acowej rodziców w intencji dzieci. Do tej szczególnej modlitwy mo髒emy zgosi si w czasie koldy.

11. Porzdek wizyty duszpasterskiej:

12. Poniedziaek (16 stycznia) ?ul. Hiacyntowa i Ró髒ana (1 ksidz); ul. Grunwaldzka nr 50 i 52 (1 ksidz); nr 55, 54 i 56 (1 ksidz); 63A i 63 C (1 ksidz); nr 65 i 63 B (1 ksidz); nr 67 i 65 A (1 ksidz);

Wtorek (17 stycznia) ? ul. Fiokowa (1 ksidz); ul. Grunwaldzka: nr 65 B (1 ksidz); nr 65 C (1 ksidz); nr 65 D (1 ksidz); nr 63 oraz 65 D ? od ostatniej klatki ( 1 ksidz); nr 79 ( 1 ksidz);

roda (18 stycznia) ? ul. Kalinowa (1 ksidz); ul. Grunwaldzka nr 81 (1 ksidz); 83 (1 ksidz); nr 85 (1 ksidz); nr 87( 2 ksi髒y) - po skoczeniu koldy pomog w bloku nr 85;

Czwartek (19 stycznia) ? ul. Makowa, Wrzosowa i Chabrowa (1 ksidz); ul. Grunwaldzka nr 83A (1 ksidz); ul. Leników, leniczówka i Sienkiewicza nr 6a i nr 5 ( 1 ksidz); ul. Sienkiewicza nr 1 i 4c ( 1 ksidz); 4A (1 ksidz); nr 4B a potem pomo髒e w bloku nr 5 (1ksidz);

13. Pitek (20 stycznia) - ul. Azalii, Jaminowa, Hortensji, Poeni i Dali (1 ksidz); ul. Padlewskiego nr 4 i 6 ( 1 ksidz); nr 5, 7 i 16 ( 1 ksidz) ; nr 8, 10 ( 1 ksidz); nr 12 i 14 (1 ksidz); ul. Pónocna nr 3 ( 1 ksidz); Sobota (21 stycznia) - od 8.30 ul. Magnolii (1 ksidz); ul. Pónocna nr 5 i 8 (1 ksidz); nr 6 ( 1 ksidz); oraz domy jednorodzinne - ul. Baniowa i Biedronki (1 ksidz); ul. Grunwaldzka ( 1 ksidz) - po skoczeniu koldy pomo髒e na ul. Jesionowej; ul. Lipowa i Jesionowa (1 ksidz) Poniedziaek (23 stycznia) ? ul. Pónocna nr 9 ( 1 ksidz ); domy prywatne przy ul. Pónocnej i Pónocna nr 10 (1 ksidz); nr 11 (1 ksidz); nr 12 (1 ksidz); nr 13 ( 1 ksidz); nr 14 (1ksidz);

14. Kold rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty o 8.30. Jeli ktokolwiek obawia si, 髒e mo髒e nie zd髒y do domu z pracy, prosimy o powiadomienie o tym ssiadów. Wtedy, po zakoczeniu koldy w tym bloku, ksidz jeszcze raz przyjdzie do rodzin, które nie mogy by wczeniej i spotyka si z nimi. Dla nas to 髒aden problem i chtnie to uczynimy, ale musimy o tym wczeniej wiedzie.

15. Dzikujemy za przyjmowanie ksi髒y w domach podczas koldy, za skadane przy tej okazji ofiary na kold i zaplanowane prace, za zainteresowanie sprawami 髒ycia parafialnego oraz za modlitw w intencjach parafialnych.

16. Zwracamy si z prob o wpacanie 1 % na dziaalno Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Maksymilian przy rozliczaniu z Urzdem Skarbowym za 2016r. Numer KRS-u znajduje si w Szcz Bo髒e.

17. W dniach 01.06 - 09.06.2017r. organizowana jest PIELGRZYMKA DO WOCH. W programie midzy innymi: Asy髒, Sanktuarium w.Rity, Rzym, Monte Casino, Monte San Angelo, San Giovani Rotondo, Manoppello, Lanciano, Loreto, Padwa, Wenecja. Koszt wyjazdy: 750 z i 400 euro. Zgoszenia i zapisy u ks. Andrzeja.

18. Zachcamy do nabywania Gocia Niedzielnego, Maego Gocia i naszego Szcz Bo髒e.

19. U ministrantów mo髒emy nabywa kalendarze parafialne na 2017 r. w cenie 7 z., w których znajduje si wiele informacji i zdj. Serdecznie zachcamy do nabycia naszego parafialnego kalendarza.

20. Dzisiaj po Mszach w. w caej Polsce organizowana jest zbiórka do puszek dla przeladowanych chrzecijan na bliskim Wschodzie. Zbiórka realizowana jest w ramach programu Rodzina ? Rodzinie.

21. Dzikujemy za ofiary, modlitw i wszelk pomoc wiadczon parafii.

PROBOSZCZ

« inne aktualno軼i