zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ogoszenia parafialne

Ogoszenia parafialne odczytywane na niedzielnych Mszach w. zamieszczane s na stronie internetowej w póxniejszej kolejnoci.

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 19 lutego 2017 r.

27.03.2017

1. Dzisiaj o godz. 10.00 Msza w. w intencji mieszkaców bloku Jaworskiego 21 oraz mieszkaców ul. Zacisze i Nadrzeczna na zakoczenie Peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bo髒ej Czstochowskiej, a po Mszy w. wity Wizerunek zabior mieszkacy nastpujcych ulic: Polnej, Wiejskiej i Jesionowej.

2. Dzisiaj w naszej parafii odbdzie si Sympozjum Naukowe, organizowane przez Europejsk Wy髒sz Szko Informatyczno-Ekonomiczn w Warszawie i nasz parafi, pod patronatem J. E. ks. Biskupa Piotra Libery. Sympozjum powicone jest wychowaniu. Msza w. na rozpoczcie sympozjum o godz. 11.15. O godz. 12.30 pierwszy wykad. Zachcamy do udziau w sympozjum, które odbdzie si w auli domu parafialnego na II pitrze.

3. W rod 22 lutego o godz. 18.00 Msza w., a po niej Wystawienie Najwitszego Sakramentu i Koronka do Bo髒ego Miosierdzia z probami.

4. W zwizku z 86 rocznic objawie Jezusa Miosiernego w Pocku, prosimy w rod o zapalenie wiate Miosierdzia przy krzy髒ach i figurach przydro髒nych oraz w naszych oknach od godz. 19.00 do 21.00.

5. W czwartek kolejne spotkanie Apostolatu Maryjnego. Zapraszamy tych, którzy ju髒 nale髒 do tej formacyjno ? modlitewnej grupy oraz wszystkich chtnych na Msz w. o godz. 18.00, a potem w domu parafialnym na spotkanie ok. 18.45.

6. Przy naszej parafii powstaa Duchowa Arka. Duchowa Arka to miejsce w domu parafialnym na I pitrze, gdzie w ka髒d niedziel po Mszach w. w godz. od 9.30 do 12.30 mo髒na wej, zatrzyma si, wypi nieodpatnie kaw czy herbat i porozmawia w gronie przyjació, znajomych czy parafian. Dla osób z niepenosprawnoci czynna jest winda.

7. W czasie wakacji po raz kolejny organizujemy Kolonie dla dzieci oraz Kolonie dla modzie髒y z gimnazjum i szkó rednich ze specjalnym dla nich programem. Kolonie odbd si w Krasnobrodzie w Roztoczaskim Parku Narodowym w dniach 1-12 sierpnia. Wicej informacji o koloniach w Szcz Bo髒e.

8. Owocem Roku Miosierdzia w naszej parafii jest Koronka do Miosierdzia Bo髒ego. T wa髒n modlitw Kocioa odmawiamy ka髒dego dnia o godz. 15.00, na któr serdecznie zapraszamy Parafian i Goci. Koronk do Bo髒ego Miosierdzia zwiastuj parafialne dzwony.

9. W sobot 11 marca odbdzie si Diecezjalny Wiosenny Turniej Tenisa Stoowego dla dziewczt i chopców ze szkó podstawowych, gimnazjalnych i rednich. Zapisy w kancelarii parafialnej. Wicej informacji o turnieju na plakatach.

10. Zwracamy si z prob o wpacanie 1 % na dziaalno Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Maksymilian przy rozliczaniu z Urzdem Skarbowym za 2016 r. Numer KRS-u znajduje si w Szcz Bo髒e.

11. Przy naszej parafii funkcjonuje Parafialny Zespó Caritas, którego siedziba mieci si w domu parafialnym. Dni i godziny dy髒urów osób pracujcych w Parafialnym Zespole CARITAS umieszczone s w Szcz Bo髒e. Tam mog zgasza si osoby potrzebujce pomocy oraz Ci, którzy chc udzieli pomocy. Czynny jest równie髒 telefon.

12. Przy naszej parafii funkcjonuje Poradnia rodzinna, gdzie nieodpatnie porad udzielaj: prawnik, doradca 髒ycia rodzinnego, psycholog, pedagog i kapan. W Szcz Bo髒e umieszczone s dy髒ury poszczególnych specjalistów. Zachcamy do korzystania z poradni.

13. Na stolikach za awkami znajduje si najnowszy numer czasopisma Chrystus i Ty w caoci powicony Okresowi Wielkiego Postu. Znajdziemy tam te髒 artykuy powicone spowiedzi i wiadectwa nawróce. Na stolikach za awkami znajduje si równie髒 najnowszy numer czasopisma Miujcie si. Zachcamy do nabywania czasopism.

14. Po Mszach w. mamy mo髒liwo nabycia Modlitewnika Fatimskiego w zwizku z 100 rocznic Objawie w Fatimie. Koszt modlitewnika wynosi 4 z.

15. Zachcamy do nabywania i lektury "Gocia Niedzielnego", Maego Gocia" i ?Szcz Bo髒e". Zachcamy do nabywania i lektury "Gocia Niedzielnego", Maego Gocia" i naszego ?Szcz Bo髒e". W Szcz Bo髒e znajdziemy List Biskupa Pockiego w zwizku z powoaniem Szkó Katolickich w Pocku i Domu Seniora oraz Sowo Biskupa Pockiego na 50 Tydzie Modlitw o Trze驕wo Narodu.

16. Dzikujemy za ofiary skadane na nasze prace, modlitw i wszelk pomoc wiadczon parafii.

PROBOSZCZ

« inne aktualno軼i