zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ogoszenia parafialne

Ogoszenia parafialne odczytywane na niedzielnych Mszach w. zamieszczane s na stronie internetowej w póxniejszej kolejnoci.

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 14 maja 2017 r.

28.05.2017

5 Niedziela Wielkanocna Rok A 1. Dzisiaj po Mszy w. o godz. 10.00 Obraz Matki Bo髒ej Jasnogórskiej zabior mieszkacy bloku 驍onierzy Wykltych 20.

2. Dzisiaj po Mszy w. o godz. 16.00 w Parafii w. Michaa odbdzie si Koncert Papieski w wykonaniu Modzie髒owej Orkiestry Dtej wraz z solistami scen warszawskich.

3. Jutro rozpoczynamy w naszej parafii VIII Poski Maraton Biblijny. Mo髒emy jeszcze zapisa si na Maraton. Zachcamy, równie髒 do przybywania przed nasz wityni i suchania Sowa Bo髒ego. Maraton do czwartku wcznie w godzinach 8.00 ? 16.00.

4. W najbli髒szy czwartek o godz. 18.00 kolejna Msza w. za Ojczyzn. Zachcamy do udziau we Mszy w. , w czasie której modli si bdziemy za nasz umiowan Ojczyzn. Prosimy równie髒 o przybycie delegacji z pocztami sztandarowymi.

5. W najbli髒szym tygodniu odbd si kolejne próby przed Uroczystym Odnowieniem Przyrzecze Chrzcielnych: Klasy IV A, B, C, D? 15 i 17 maja o godz. 16.30; klasy IV E, F, G ? 16 i 18 maja o godz. 16.30; klasy V A, B, C i D ? 17 maja o godz. 19.00 i 19 maja o godz. 16.30; klasy V E, F i G ? 16 i 18 maja o godz. 19.00.

6. Spowied驕 przed Uroczystym Odnowieniem Przyrzecze Chrzcielnych klas IV w sobot: od godz. 9.00 klasy A, B; 9.30 klasy C i D; 10.00 klasy E i F; 10.30 klasa G. Spowied驕 zakoczymy o godz. 10.45.

7. Za tydzie Uroczysto Odnowienia Przyrzecze Chrzcielnych o godz. 8.45 i 11.15. Prosimy Parafian o przybycie na Msz w. na inne godziny, aby da mo髒liwo rodzinom razem z dziemi uczestniczenia w uroczystociach.

8. W zakrystii i kancelarii parafialnej mo髒emy odbiera karty na Kolonie dla dzieci oraz Kolonie dla modzie髒y z gimnazjum i szkó rednich ze specjalnym dla nich programem. Kolonie odbd si w Krasnobrodzie w Roztoczaskim Parku Narodowym w dniach 1-12 sierpnia. W ramach koloni przewidujemy równie髒 wycieczk do Lwowa. Peny koszt kolonii wynosi 1200 z. Koszt udziau w koloniach dla osób zaanga髒owanych w 髒ycie parafii uzale髒niony bdzie od zebranych rodków w czasie festynu. W kancelarii skadamy wypenione karty wraz z zaliczk 300 z. Wicej informacji o koloniach w Szcz Bo髒e.

9. Organizujemy pielgrzymk do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Czstochowie na Ogólnopolski Odpust Matki i Królowej Przenajdro髒szej Krwi. Pielgrzymka odbdzie si 21 maja. Zapisy u osób ze Wspólnoty Krwi Chrystusa. Wicej informacji, program i telefony na tablicy ogosze.

10. Do 15 maja upywa termin skadania wniosków o przyznanie patnoci obszarowych. 1

1. Owocem Roku Miosierdzia w naszej parafii jest Koronka do Miosierdzia Bo髒ego. T wa髒n modlitw Kocioa odmawiamy ka髒dego dnia o godz. 15.00, na któr serdecznie zapraszamy Parafian i Goci. Koronk do Bo髒ego Miosierdzia zwiastuj parafialne dzwony.

12. Informujemy Parafian, 髒e ksi髒a dekanatu poskiego zostali przeszkoleni w zakresie komunikacji z dziemi autystycznymi i Zespoem Aspergera.

13. Zachcamy do penienia stra髒y honorowej przy Najwitszym Sakramencie. Penie stra髒y to jednogodzinna adoracja Najwitszego Sakramentu. Zgoszenia u Pani Ewy Szymaskiej

14. W dalszym cigu w kancelarii parafialnej mo髒emy skada fanty na Festyn Rodzin oraz zgasza ch przyniesienia ciasta oraz oferowa swoj pomoc w organizacji festynu. Zachcamy do ochotnego wczenia si w to dzieo jakim jest Festyn Rodzin. 15. W dalszym cigu trwaj zapisy na XIII Diecezjalna Parafiad Dzieci i Modzie髒y, która odbdzie si w Posku. Zachcamy dzieci i modzie髒 ze szkó podstawowych, gimnazjalnych i rednich do zgaszania swego udziau w Parafiadzie. Regulaminy dyscyplin sportowych oraz konkursów muzycznych, poetyckich i plastycznych umieszczone zostay na stronie internetowej parafii.

16. Zachcamy do udziau w nabo髒estwie majowym w kociele (w dni powszednie po wieczornej Mszy w. i w niedziele o 17.10) oraz przy figurkach na wioskach.

17. Pastwowa Szkoa Muzyczna I Stopnia w Posku zaprasza kandydatów na Przesuchania Wstpne, które odbd si w pitki 19 i 26 maja w godzinach 13.00 ? 20.00. Wicej informacji szkole na plakatach na tablicy ogosze.

18. W Szcz Bo髒e umiecilimy dy髒ury specjalistów posugujcych w Poradni Rodzinnej oraz dy髒ury Parafialnego Zespou CARITAS. Zachcamy do korzystania z Poradni oraz Parafialnego Zespou Caritas.

19. Na stolikach za awkami znajduj si najnowszy numer czasopisma Chrystus i Ty powicony 100 ? leciu Objawie w Fatimie oraz nieodpatny numer Dobre Nowiny, w którym znajdziemy m.in. wywiad z aktorem grajcym Chrystusa w Pasji Mela Gibsona. Znajdziemy tam artykuy powicone jubileuszowi 100 lecia Objawie w Fatimie. Zachcamy, aby przeczytane czasopismo Dobre Nowiny przekazywa ssiadom i bliskim.

20. Dzikujemy za ufundowanie przez dzieci Pierwszokomunijne kompletu alb dla naszej parafii.

21. Zachcamy do nabywania i lektury Gocia Niedzielnego, Maego Gocia i naszego Szcz Bo髒e.

22. Dzikujemy za modlitw, ofiary skadane na budow kaplicy dla nowej parafii i wszelk pomoc wiadczon parafii.

PROBOSZCZ

« inne aktualno軼i