zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ogoszenia parafialne

Ogoszenia parafialne odczytywane na niedzielnych Mszach w. zamieszczane s na stronie internetowej w póxniejszej kolejnoci.

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 28 maja 2017 r.

28.05.2017

1. Wczoraj odbya si w Posku XIII Diecezjalna Parafiada Dzieci i Modzie髒y, w której startowao 1000 zawodników i zawodniczek. Dzikujemy urzdom, dyrekcjom i nauczycielom za pomoc w organizacji Parafiady.

2. Dzisiaj. o godz. 10.00 Msza w. w intencji mieszkaców bloku kowa 2 na zakoczenie Peregrynacji Kopi Obrazu Matki Bo髒ej Jasnogórskiej, a po Mszy w. wity Wizerunek zabior mieszkacy bloków Modzie髒owa 31A, 31B i 31 C do N- mieszkania nad pawilonami handlowymi i blok 31.

3. We wtorek o godz. 19.00 w auli domu parafialnego odbdzie si kolejne spotkanie w ramach Poskiej Akademii. A, B, C... Chrzecijastwa. Temat spotkania: ?Miuj bli驕niego jak siebie samego?. Wykad poprowadzi mgr Mira Jankowska z UKSW. Serdecznie zapraszamy do udziau w wykadzie.

4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, pitek i pierwsza sobota miesica.

5. W pitek o godz. 20.20 Ró髒aniec, w czasie którego modli si bdziemy za rodziny.

6. W sobot o godz. 8.00 kapani zanios Komuni w. do chorych w ich domach. Bdzie równie髒 mo髒liwo skorzystania z Sakramentu Pokuty.

7. W najbli髒szym tygodniu odbd si powicenia pól i Msze w. w nastpujcych miejscowociach: Szerominek Stara Wie - 29 maja; Szpondowo i Kownaty - 31 maja; Szerominek ? 01 czerwca; Szeromin - 02 czerwca. Pocztek o godz. 19.30. Równie髒 we wtorek 30 maja o godz. 19.30 przy figurce Msza w. w intencji mieszkaców Osiedla Powitne.

8. W sobot Odnowa w Duchu w. przygotowuje modlitewne czuwanie przed Uroczystoci Zesania Ducha w. Czuwanie rozpocznie si o godz. 20.00, a zakoczy ok. 23.00. Uroczysta Msza w. sprawowana bdzie o godz. 22.00. Serdecznie zapraszamy parafian do uczestnictwa w czuwaniu. Wicej informacji na plakatach.

9. Trwa Nowenna przed Uroczystoci Zesania Ducha w. Nowenna po Mszy w. o godz. 18.00. Zachcamy równie髒 do jej odprawiania przy figurkach w czasie majowego lub we wasnych domach w gronie rodzinnym. Teksty z modlitwami do Ducha witego znajduj si na stolikach za awkami. Prosimy o ich zabranie i modlitw.

10. W najbli髒szym tygodniu 1 i 2 czerwca o godz. 18.45 odbd si próby przed Bierzmowaniem.

11. Za tydzie w niedziel w Uroczysto Zesania Ducha w. po Mszy w. o godz. 7.00 wyruszy z naszej parafii Piesza Pielgrzymka do Smardzewa. Ze wzgldu na znikom frekwencj osób wracajcych pieszo ze Smardzewa powrót odbdzie si autokarem. Zapisy na pielgrzymk w zakrystii i kancelarii parafialnej.

12. Za tydzie pierwsza Niedziela Miesica. Po Mszy w. o godz. 12.30 wystawienie Najwitszego Sakramentu i adoracja prywatna. O godz. 17.00 nabo髒estwo czerwcowe, procesja i bogosawiestwo Najwitszym Sakramentem.

13. Za tydzie w naszej parafii ju髒 po raz XIII odbdzie si Festyn Rodzin. Zapraszamy do uczestnictwa w festynie. Niech to bdzie nasze rodzinne wito. Festyn zakoczy koncert zespou Trzy Korony o godz. 19.30, potem losowanie gównych nagród i Apel Jasnogórski. Wicej informacji o festynie w Szcz Bo髒e. W zakrystii lub kancelarii parafialnej mo髒emy jeszcze skada fanty na loteri fantow oraz zgosi ch pomocy lub upieczenia ciasta.

14. Za tydzie odbdzie si w naszym miecie po raz drugi Marsz dla 驍ycia i Rodziny. Marsz rozpocznie si o godz. 12.30 przy Parafii w. Michaa. Potem przejdziemy ul. Pock, Rynek, Grunwaldzk, Modzie髒ow do naszej wityni. Zakoczenie Marszu na scenie przy naszej wityni godz. 13.30.

15. Za tydzie w caej Polsce obchodzone bdzie po raz 10 wito Dzikczynienia, pod hasem Dzikujemy za chleb. Po Mszach w. zwierane bd ofiary do puszek na wityni Opatrznoci Bo髒ej.

16. W dalszym cigu trwaj zapisy na kolonie organizowane przez nasz parafi. Zapisy wraz z zaliczk 300 z. w kancelarii parafialnej. W zakrystii i kancelarii parafialnej mo髒emy odbiera karty kolonijne.

17. Organizujemy w najbli髒szym czasie 2 pielgrzymki: - jednodniow do Michniowa, Bodzentyna, w. Katarzyny, na w. Krzy髒, Kakowa, Wchocka i Skar髒yska Kamiennej 17 czerwca. Wyjazd o godz. 5.00. Powrót ok. 22.00. Koszt wyjazdu 80 z. - 4 dniow do Wrocawia, Bard0, Kodzka, Polanicy Zdrój, Kudowy Zdrój, Pragi, Wambierzyc i Trzebnicy w dniach 3-6 sierpnia. Koszt wyjazdu z posikami, przejazdem, biletami wstpów i noclegami wynosi 550 z. Wpacamy zaliczk 150 z. Pozosta sum na 3 tygodnie przed wyjazdem. Zgoszenia na pielgrzymki w zakrystii, kancelarii lub u ks. proboszcza.

18. Na stolikach za awkami znajduj si najnowszy numer czasopisma Chrystus i Ty oraz nieodpatny numer Dobre Nowiny. Dobre Nowiny zawieraj wypowiedzi znanych osób: aktorki Anny Musia i trenerki fitness Ewy Chodakowskiej. Znajdziemy tam równie髒 artyku o wakacjach ze witymi.

19. Dzikujemy za modlitw, ofiary skadane na budow kaplicy dla nowej parafii i wszelk pomoc wiadczon parafii.

PROBOSZCZ

« inne aktualno軼i