zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Aktualnoci

Aktualnoci serwisu www.maksymilian.plonsk.pl. W menu rozwijanym (jeli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomoci.

Poka aktualno軼i z roku:

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 26 lutego 2017 r.

27.03.2017

8. Niedziela Zwyka, Rok A.

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 19 lutego 2017 r.

27.03.2017

7. Niedziela Zwyka, Rok A

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 12 lutego 2017 r.

27.03.2017

6. Niedziela Zwyka, Rok A

Takie bd rzeczypospolite?

08.02.2017

Sympozjum, na które mamy przyjemno zaprosi, jest kolejnym spotkaniem organizowanym pod patronatem J. E. ks. dr Piotra Libery – Biskupa Pockiego, w celu poszerzenia znajomoci problematyki spoecznej ze szczególnym uwzgldnieniem dorobku myli katolickiej. Organizacja przedsiwzicia ma ponadto su髒y wymianie pogldów i zacienieniu kontaktów Akcji Katolickiej ze rodowiskiem naukowym.

Podsumowanie roku duszpasterskiego i materialnego Parafii w. Maksymiliana Kolbego

08.02.2017

驍ycie duszpasterskie 2016 r. to katechizacja, liturgia Mszy w. sprawowanych w Niedziel i dni powszednie,  Adoracja Najwitszego Sakramentu, sprawowanie Sakramentu Pokuty, Nabo髒estwa do Miosierdzia Bo髒ego,  22-go ka髒dego miesica, Nabo髒estwa w intencji Rodzin , ka髒dego 02 dnia miesica – w rocznic mierci witego Jana Pawa II, Nabo髒estwa I Czwartków, I Pitków, I Sobót oraz I Niedziel Miesica, Nabo髒estwa Fatimskie, Nabo髒estwa Ró髒acowe w pa驕dzierniku, odmawianie Ró髒aca w. przez cay rok w Koach 驍ywego Ró髒aca, w ka髒dy poniedziaek oraz w Ró髒acu Rodziców w intencji dzieci, Nabo髒estwa Drogi Krzy髒owej, Nabo髒estwa Majowe i Czerwcowe,  Miesiczne Spotkania i bezporednie przygotowanie do przyjcia Sakramentu Chrztu w., I Komunii w., Odnowienia Przyrzecze Chrzcielnych i Bierzmowania a tak髒e cykl spotka dla narzeczonych przygotowujcych si do Ma髒estwa. 

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 05 lutego 2017 r.

08.02.2017

5. Niedziela Zwyka, Rok A

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 29 stycznia 2017 r.

08.02.2017

4. Niedziela Zwyka, Rok A

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 22 stycznia 2017 r.

08.02.2017

3. Niedziela Zwyka, Rok A

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 15 stycznia 2017 r.

17.01.2017

2. Niedziela Zwyka, Rok A

Skad nowych Rad - Duszpasterskiej i Gospodarczej

11.01.2017

W niedziel 8 stycznia zo髒yli lubowanie czonkowie nowej Rady Gospodarczej i Rady Duszpasterskiej. Wykaz osób, nale髒cych do poszczególnych rad zamieszczamy w rozwiniciu newsa.