zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 05 marca 2017 r. 1. Niedziela Wielkiego Postu, Rok A

27.03.2017

1. Niech Wielki Post, który rozpoczlimy, bdzie czasem modlitwy, okazj do dzielenia si z biedniejszymi od nas oraz podjciem osobistych wyrzecze. Te trzy postawy ? modlitw, jamu髒n i post przypomnia nam Chrystus w rod Popielcow, jako konieczne warunki owocnego wspóprze髒ywania z Nim Jego Mki i mierci. Zachcamy tak髒e do udziau w nabo髒estwach wielkopostnych ? w Drodze Krzy髒owej (pitek o godz. 16.30 ? dzieci, o godz. 17.15 ? doroli i o godz. 20.00 dla modzie髒y i pracujcych) oraz w nabo髒estwie Gorzkich 驍ali (niedziela o 16.45). W czasie Nabo髒estwa Drogi Krzy髒owej dzieci i modzie髒 otrzymuj specjalnie przygotowane obrazki, które wklejaj do zeszytów z religii.

2. We Wielkim Pocie prze髒ywa bdziemy Rekolekcje Wielkopostne, które odbd si w dniach 26-30 marca, a poprowadz je: ks. kan. dr Janusz Filarski ? Dyrektor Domu Ksi髒y Emerytów w Pocku i ks. mgr Jarosaw Cichocki ? Proboszcz Parafii w. Barbary w Sikorzu. Zachcam do modlitwy w intencji Rekolekcji. Polecajmy w modlitwach Ojców Rekolekcjonistów i nas samych.

3. Dzisiaj: - o godz. 10.00 Msza w. w intencji dzieci objtych modlitw ró髒acow rodziców. Po Mszy w. spotkanie formacyjne w auli domu parafialnego. - po Mszy w. o 10.00 Kopi Obrazu Matki Bo髒ej Czstochowskiej zabior mieszkacy ul. Baniowej, Pogodnej i Biedronki oraz mieszkacy bloku Modzie髒owa 23 - po Mszy w. o godz. 12.30 Wystawienie Najwitszego Sakramentu i adoracja prywatna. O godz. 16.45 Gorzkie 驍ale i Bogosawiestwo Najwitszym Sakramentem - po Mszy w. o godz. 17.30 uczniowie ZS nr 1 przedstawi inscenizacj powicon 驍onierzom Wykltym

4. Stowarzyszenie ?Idziemy na spacer? serdecznie zaprasza dzisiaj na III Turniej Charytatywny do hali sportowej w Posku. Pocztek turnieju o godz. 12.00. Dochód przeznaczony zostanie na wyposa髒enie sali rehabilitacyjnej przy Parafii w. Michaa, gdzie bdzie bezpatna rehabilitacja dla osób niepenosprawnych. Równie髒 dzisiaj po Mszach w. wolontariusze zbieraj ofiary na wyposa髒enie sali rehabilitacyjnej.

5. We wtorek po Mszy w. o godz. 18.00 spotkanie dla lektorów w salce nad zakrysti.

6. We wtorek o godz. 19.00 w auli domu parafialnego odbdzie si kolejny wykad w ramach Arki Zdrowia. Temat wykadu: Post dla duszy i ciaa.

7. W zwizku z Midzynarodowym Dniem Kobiet, w najbli髒sz rod w Ciechanowie, w parafii Matki Bo髒ej Fatimskiej o godz. 18.00 sprawowana bdzie Msza w. w intencji wszystkich kobiet naszej diecezji. Mszy w. przewodniczy bdzie Biskup Mirosaw Milewski.

8. W sobot rozpoczynamy Nowenn przed Uroczystoci w. Józefa. Nowenna ka髒dego dnia po Mszy w. wieczorowej.

9. Za tydzie w niedziel po Mszy w. o godz. 10.00 spotkanie dla dzieci klas III i rodziców przed I Komuni w.

10. Za tydzie rozpoczynamy w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary prowadzone przez Wspólnot Przyjaciele Oblubieca. Seminarium rozpocznie si niedziel Ewangelizacyjn. Wicej informacji o seminarium w Szcz Bo髒e i na plakatach.

11. Chrzty w czasie wit Wielkanocnych odbd si w I Dzie wit o godz. 13.45. Gdyby jednak Rodzice chcieli, aby ich dziecko zostao ochrzczone w czasie Wigilii Paschalnej, tak jak to byo w roku ubiegym, niech si zgosz do kancelarii. Zachcamy do Chrztu w. w t wit Noc Zmartwychwstania Paskiego, gdy wszyscy odnawia bdziemy Przyrzeczenia Chrztu witego.

12. W II Dzie wit Wielkanocy prze髒ywa bdziemy Uroczysto Jubileuszy Ma髒eskich: 25 i 50-lecia zawarcia Sakramentu Ma髒estwa. Czcigodnych jubilatów, którzy w cigu caego 1967 i 1992 r. zawarli ma髒estwa prosimy o kontakt w zakrystii lub kancelarii. Prosimy jubilatów o kontakt do 30 marca, abymy mogli zwróci si do Ksidza Biskupa o specjalne Bogosawiestwo dla Jubilatów. Prosimy, aby dzieci zainteresoway si uroczystoci swoich rodziców.

13. W kancelarii parafialnej trwaj zapisy na Turniej Tenisa Stoowego dla dzieci i modzie髒y, który odbdzie si w najbli髒sz sobot 11 marca. Zapisy do rody wcznie.

14. Nasza parafia wydaa ksi髒k zatytuowan Obraz, który zmienia. W ksi髒ce powiconej Peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bo髒ej Czstochowskiej w Polsce i w naszej parafii, znajdziemy wiele informacji, zdj i wiadectw. Znajdziemy te髒 archiwalne zdjcia z pierwszej Peregrynacji w Posku z 1976 r. Ksi髒k opracowan przez ks. Radosawa, za co jestemy Mu ogromnie wdziczni, mo髒emy naby dzisiaj po Mszy w. w kruchcie wityni. Koszt wydania ksi髒ki wynosi 20 z. / prezentacja ksi髒ki /

15. Za tydzie w caej Polsce zbierane bd ofiary do puszek i skarbon na rzecz polskich misjonarek i misjonarzy pracujcych w Afryce. Bdzie to nasza wielkopostna jamu髒na.

16. Na stolikach za awkami znajduj si najnowszy numer czasopisma Chrystus i Ty i nieodpatny numer Dobre Nowiny powicone Okresowi Wielkiego Postu.

17. Po Mszach w. mo髒emy nabywa czekoladowe Baranki wielkanocne, dzieo Caritas w cenie 5 z.

18. Zachcamy do nabywania i lektury Gocia Niedzielnego, Maego Gocia i naszego Szcz Bo髒e.

19. Dzikujemy za ofiary zo髒one na nasze prace, modlitw i wszelk pomoc wiadczon parafii.

PROBOSZCZ

« inne aktualno軼i