zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

驍yczenia witeczne

15.04.2017

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania si wiary w si Chrystusa i drugiego czowieka.

W imieniu Ksi髒y pracujcych w naszej parafii oraz wasnym, Drogim Parafianom i Gociom, 髒ycz, aby wita Wielkanocne przyniosy rado oraz wzajemn 髒yczliwo. By stay si 驕ródem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napeni Was pokojem i wiar, niech da si w pokonywaniu trudnoci i pozwoli z ufnoci patrze w przyszo.

Proboszcz 

« inne aktualno軼i