Porządek kolędy:

Poniedziałek (21 stycznia)– od godz. 16.00 – u. Padlewskiego  nr 5, 7 i 16 ( 1 ksiądz) ; nr 8, 10, 12, 14 ( 1 ksiądz); ul. Północna nr 3 (1 ksiądz ); ul. Północna nr 5, a po skończeniu kolędy od ostatniej klatki Północna 6 (1 ksiądz); ul. Północna nr 6 ( 1 ksiądz);

Wtorek  (22 stycznia) – ul. Północna nr 13 (1 ksiądz); nr 17 ( 1 ksiądz); nr 14 (1 ksiądz); nr 19 (1 ksiądz);  15 A i 15 B ( 1 ksiądz);

Środa (23 stycznia) –  ul. Północna: nr 18 ( 1 ksiądz); nr 20 (1 ksiądz); nr  22 (1 ksiądz);  nr 24 (1 ksiądz);  ul. Maksymiliana nr 1 (1 ksiądz);

Czwartek  (24 stycznia) –ul. Maksymiliana nr 3 (1 ksiądz);   nr  5 i nr 9 (1 ksiądz);  nr 7 (1 ksiądz) – po skończeniu kolędy od ostatniej klatki Maksymiliana nr 9;  nr 11 (1 ksiądz); nr 13 (1 ksiądz);

Piątek (25 stycznia) – ul.  Maksymiliana nr 15 (1 ksiądz); nr 17 (1 ksiądz); nr 19 (1 ksiądz ); nr 21 (1 ksiądz ); nr 23 (1 ksiądz);

Sobota (26 stycznia)od godz. 8.30 ul. Klonowa: nr 6E (2 księży);  nr 8 i 8A (1 ksiądz), ul. Klonowa pozostałe domy  od nr 6 do 15 (1 ksiądz); ul. Ks. Jaworskiego – mieszkania nad pawilonami i blok nr 4 (1 ksiądz);

Poniedziałek  (28 stycznia) – ul. Żołnierzy Wyklętych nr 20 (2 księży); ul. Jaworskiego 6 (1 ksiądz)

Dziękujemy za przyjmowanie księży w domach podczas kolędy, za składane przy tej okazji ofiary kolędę i na kościół, za życzliwe zainteresowanie sprawami życia parafialnego oraz za modlitwę i cierpienie ofiarowane w intencjach parafialnych.

Będziemy wdzięczni jeśli na godz. 8.30 przyjadą po księży przedstawiciele wiosek.

Osoby, których nie było w czasie kolędy z różnych powodów, a chciałyby mieć wizytę duszpasterską, niech się zgłoszą do zakrystii, kancelarii parafialnej lub zatelefonują w celu umówienia się na wizytę duszpasterską. Nie rezygnujmy tak łatwo ze spotkania duszpasterza z wiernymi, które daje nam Kościół, w którym najważniejszą częścią jest modlitwa i udzielenie Bożego Błogosławieństwa całej rodzinie.