JASNOGÓRSKA RODZINA RÓŻAŃCOWA

O JASNOGÓRSKIEJ RODZINIE RÓŻAŃCOWEJ

Licząca ponad jedenaście milionów członków wspólnota modlitewna założona w styczniu 1968 r. w Sanktuarium NMP Częstochowskiej na Jasnej Górze przez paulina o Bronisława Matyszczyka, działa zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Bezpośrednią inspiracją jej utworzenia były słowa Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego:„ Modlitwą Różańcową powiążcie wszystkie serca wasze, by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej.”

Celem wspólnoty Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest służba Kościołowi, wspieranie dzieła ewangelizacji oraz dążenie do: uświęcania własnego i bliźnich – jej członkowie zobowiązują się m.in. do częstego przyjmowania sakramentów świętych i uczestniczenia we mszy świętej, wspomagania biednych , potrzebujących, chorych i cierpiących, współpracując z duszpasterzami parafii macierzystej w zakresie apostolstwa różańcowego. Istotnym rysem ich duchowości jest ciągła modlitwa różańcowa ofiarowana za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i cały Kościół powszechny, a także w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie.

Włączenie do wspólnoty nowych członków poprzedza oficjalne zgłoszenie ich do sekretariatu jasnogórskiego. Wraz z przyjęciem do wspólnoty każdy z jej członków uzyskuje przywileje duchowe – Błogosławieństwo Ojca Świętego wraz z odpustem zupełnym na godzinę śmierci, a także włączony zostaje w modlitwę Kościoła zanoszona przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej podczas odprawianych codziennie o godz. 7:00 Mszy świętej wieczystej za żywych i zmarłych członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

SYMBOLIKA
Jasnogórska Rodzina Różańcowa - logotyp
Jasnogórska Rodzina Różańcowa - logotyp
DZIAŁALNOŚĆ PARAFIALNA?

Wspólnota Rodziny Jasnogórskiej przy Parafii Św. Maksymiliana powstała w 1985 roku. Do wspólnoty wpisanych było 263 osoby obecnie aktywnych jest około 100 członków.

Nasi członkowie spotykają się na wspólnych spotkaniach modlitewnych, uczestniczą w organizowanych w Częstochowie dorocznych Ogólnopolskich Zjazdach Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i dorocznym odpuście Matki Bożej Różańcowej w miesiącu październiku.

Z potrzeby serca włączamy się również w działalność charytatywną. Od kilkunastu lat wspieramy materialnie Misje Święte, a od 1996 roku – wraz z innymi grupami parafialnymi – akcję „Dary dla Dzieciątka Jezus”, będącą zbiórką darów dla noworodków urodzonych w płońskim szpitalu.

Z okazji jubileuszu 25 – lecia Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w 2010 – Parafia otrzymała Ornat z Matką Bożą Częstochowską, a każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy obrazek Matki Bożej. Parafialna Jasnogórska Rodzina Różańcowa dołożyła cegiełkę do fundacji Sukni dla Matki Bożej Częstochowskiej wykonanej przez Pana Drapikowskiego – która jest darem Narodu dla Królowej Polski.

Od maja 2010 roku – animatorem jest Irena Drzewiecka, a Opiekunem ks. Kan Zbigniew Sajewski.
Spotkamy się 2 razy w roku. Terminy spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych.

Strona Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej