Jasnogórska Rodzina Różańcowa

HISTORIA GRUPY

Licząca ponad jedenaście milionów członków wspólnota modlitewna założona w styczniu 1968 r. w Sanktuarium NMP Częstochowskiej na Jasnej Górze przez paulina o Bronisława Matyszczyka, działa zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II .

Bezpośrednią inspiracją jej utworzenia były słowa Prymasa Tysiąclecia  kard. Stefana Wyszyńskiego:„ Modlitwą Różańcową powiążcie  wszystkie serca wasze, by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej.”

Celem wspólnoty Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej  jest służba Kościołowi, wspieranie dzieła ewangelizacji oraz dążenie do: uświęcania własnego i bliźnich  –  jej członkowie zobowiązują się m.in. do częstego przyjmowania sakramentów świętych i uczestniczenia we mszy świętej,  wspomagania biednych , potrzebujących, chorych i cierpiących, współpracując

z duszpasterzami parafii macierzystej w zakresie apostolstwa różańcowego. Istotnym rysem ich duchowości jest ciągła modlitwa różańcowa ofiarowana za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i cały Kościół powszechny, a także w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie.

Włączenie do wspólnoty nowych członków poprzedza oficjalne zgłoszenie ich do sekretariatu jasnogórskiego. Wraz z przyjęciem do wspólnoty każdy z jej członków uzyskuje przywileje duchowe – Błogosławieństwo Ojca Świętego wraz z odpustem zupełnym na godzinę śmierci, a także włączony zostaje

w modlitwę Kościoła zanoszona przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej podczas odprawianych codziennie o godz. 700mszy świętej wieczystej za żywych i zmarłych członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

Wspólnota Rodziny Jasnogórskiej przy Parafii Św. Maksymiliana powstała w 1985 roku. Do wspólnoty wpisanych było 263 osoby obecnie aktywnych jest około 100 członków.

Nasi członkowie spotykają się na wspólnych spotkaniach modlitewnych, uczestniczą w organizowanych w Częstochowie dorocznych Ogólnopolskich Zjazdach Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i dorocznym odpuście Matki Bożej Różańcowej w miesiącu październiku.

Z potrzeby serca włączamy się również w działalność  charytatywną. Od kilkunastu lat wspieramy  materialnie Misje Święte, a od 1996 roku – wraz z innymi grupami parafialnymi – akcję „Dary dla Dzieciątka Jezus”, będącą zbiórką darów dla noworodków urodzonych w płońskim szpitalu. Z okazji jubileuszu 25 – lecia.  Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w 2010 – Parafia otrzymała Ornat z Matką Bożą Częstochowską, a każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy obrazek Matki Bożej. Parafialna Jasnogórska Rodzina Różańcowa dołożyła cegiełkę do  fundacji Sukni dla Matki Bożej Częstochowskiej wykonanej przez Pana  Drapikowskiego –  która jest darem Narodu dla Królowej Polski.