Porządek wizyty duszpasterskiej 2019/20120

 Siostry i Bracia !

Wczoraj zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Wdzięczni jesteśmy Bogu za  czas, który dał nam wszystkim: za czas modlitwy i wspólnego spotkania. Dziękujemy wszystkim, którzy otwierali swoje domy witając i zapraszając duchownych. Dziękujemy za okazaną w czasie kolędy życzliwość oraz skierowane pod adresem duchownych słowa wdzięczności za pracę duszpasterską i materialną w naszej parafii. Ze smutkiem należy również stwierdzić, że spotkaliśmy domy i mieszkania zamknięte przed duchownymi, gdzie pogardzono modlitwą i Chrystusowym Pokojem. W czasie kolędy zasadniczą część spotkania stanowiła modlitwa i rozmowa dotycząca katechizacji, życia duszpasterskiego oraz prac materialnych. W 2019 r. naszym wspólnym wysiłkiem oraz wkładem firm z Płońska i  okolic  zbudowaliśmy Dróżkę Różańcową, którą 01 października 2019 r., na początku października, gdy wspólnie odmawiamy różaniec,  uroczyście pobłogosławił Biskup Mirosław Milewski.

Moi drodzy!

Myślą księdza Romualda Jaworskiego było plastyczne wypełnienie płaszczyzn balustrady naszego chóru. W chwili obecnej pojawiło się wiele koncepcji. Są one konsultowane z Wydziałem Budownictwa i Sztuki Sakralnej Prześwietnej Kurii Diecezjalnej Płockiej. Kontynuowane będą również działania na płaszczyźnie charytatywnej i społecznej przez różne inicjatywy i poprawianie jakości pomieszczeń, w których odbywają się spotkania. Rozmawiając o sprawach materialnych, wielu parafian jest zadowolonych z podejmowanych działań materialnych, z utrzymania w czystości kościoła i terenu wokół kościoła, a szczególnie parku. W czasie kolędy mówiliśmy także o problemach dotyczących dnia codziennego, a wśród nich o tym, że wielu musi pokonywać dziesiątki kilometrów aby pracować i zarabiać na chleb i utrzymanie.

Siostry i Bracia!

Duża liczba  rodzin naszej parafii żyje w związkach niesakramentalnych. Zwracamy się do nich z prośbą, aby nie traciły kontaktu z Panem Bogiem. Aby przybywały na Niedzielną Mszę św., modliły się i czyniły dobro. Aby na tej drodze zdobywały zasługi u Boga. Serdecznie witamy nowych parafian, którzy zamieszkali na terenie naszej Parafii. Zachęcamy aby włączyli się w życie parafii oraz życzymy im Bożego Błogosławieństwa. Zachęcamy wszystkich parafian do angażowania się w grupach duszpastersko – formacyjnych. O angażowanie zwracamy się do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz małżonków. Wystarczy tylko zwrócić się do któregoś z kapłanów albo liderów poszczególnych grup. Grupy umieszczone zostały w Szczęść Boże i na stronie internetowej parafii oraz w podsumowaniu roku duszpasterskiego i materialnego naszej parafii.  Istnieje również możliwość zorganizowania grup czy stowarzyszeń, których nie ma przy naszej parafii, a które odpowiadałyby naszym zainteresowaniom i aby  mieściły się w ramach działalności Kościoła oraz były zgodne z Jego nauką. W czasie kolędy, podobnie jak w latach ubiegłych grupa Parafian prosiła nas abyśmy przekazali następujące informacje porządkowe:

  1. Osoby, które przychodzą wcześniej do świątyni proszone są aby nie siadały w ławkach na samym początku, ale by siadały głębiej w ławkach, by uniknąć zbędnego wychodzenia i przepuszczania innych uczestników liturgii. Podobnie w czasie udzielania Komunii św. gdy wracamy do ławek.
  2. Prosimy aby nie stawiać nóg na klęcznikach w ławkach, by nie niszczyć klęczników i nie brudzić ubrań.
  3. Proszono nas również, ale jest to również prośba duszpasterzy, aby nie stawiać samemu kwiatów, świec czy innych dewocjonalii na bocznych ołtarzach lub we wnękach gdzie są piękne witraże. Prosimy również, by zniszczonych obrazów, obrazków i książek nie zostawiać w kruchcie kościoła. Zniszczone obrazy, obrazki i książki religijne palimy, tak jest praktyka Kościoła, a jeżeli są w dobrym stanie to prosimy je przynieść do biblioteki parafialnej.
  4. Proszono nas, aby zwrócić się z apelem do Parafian, co też czynimy, aby nie wrzucać chleba do pojemników ze śmieciami. Jeżeli komuś został chleb i nie wiemy co z nim zrobić to prosimy aby w torebkach powiesić go przy pojemniku, być może ktoś go zabierze dla zwierząt lub ptaków, i w ten sposób nie będzie rozrzucony na ziemi. Szanujmy chleb, który jest darem od Boga.

Moi drodzy!

Jeszcze raz dziękujemy tym wszystkim, którzy nas przyjęli w czasie kolędy, za otwarte serca i  życzliwość. Za to, że w wielu domach byliśmy częstowani kawą, herbatą czy nawet obiadem lub kolacją. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na zaplanowane prace oraz  kolędę. W modlitwach powierzajmy Wszechmogącemu Bogu, Matce Najświętszej, naszemu Patronowi św. Maksymilianowi i św. Janowi Pawłowi II , wszystkie sprawy związane z naszą wspólnotą parafialną.  Pamiętajmy o sprawach duszpasterskich i materialnych. Módlmy się o Boże Błogosławieństwo dla poszczególnych członków naszej parafii oraz za rodziny tutaj zamieszkujące. Powierzajmy w modlitwach dzieci i młodzież. W naszych modlitwach pamiętajmy o osobach chorych i w sędziwym wieku. Módlmy się za bezrobotnych, aby znaleźli upragnioną pracę. W naszych modlitwach nie zapominajmy o dobrodziejach i sponsorach naszej Parafii. Polecajmy Dobremu Bogu większą gorliwość religijną. Wciąż musimy pamiętać o III przykazaniu Bożym „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”. Niech będzie czas na pracę, odpoczynek, godziwą rozrywkę, ale również czas dla Boga w postaci naszej codziennej modlitwy oraz uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Dobrze wykorzystujmy czas, który daje nam Pan Bóg ze swojej szczodrobliwości. Niech każdy czuje radość z przynależności do Kościoła, z tego, że jesteśmy Dziećmi Bożymi, ale również z tego, że to my wszyscy tworzymy wspólnotę parafialną, w której dokonuje się dzieło uświęcania. To w tej wspólnocie zmierzamy do Królestwa Niebieskiego. Przez blisko 39 lat wspólnie wiele dokonaliśmy. Najpierw wybudowaliśmy zadaszenie a  potem  drewnianą kaplicę i plebanię. Wreszcie wybudowaliśmy piękną, monumentalną świątynię wraz z zapleczem. Ostatnim akordem dużych prac materialnych było wybudowanie domu parafialnego i założenie pięknego parku. Równocześnie tworzono Kościół duchowy. Powstało kilkadziesiąt  różnych grup duszpastersko – formacyjnych. To wszystko pod okiem śp. ks. kan. Romualda Jaworskiego, śp. ks. kan. Mirosława Tabaki, innych duszpasterzy, liderów grup i setek, a może tysięcy Parafian. Kontynuujmy więc prace i duszpasterstwo przy zaangażowaniu wszystkich parafian.

Niech Pan Bóg nam wszystkim Błogosławi.